[ Close Window ]
กิจกรรมวันสุนทรภู่ 26 มิ.ย.55
     ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กำหนดจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ขึ้นในระหว่างวันที่ 18 - 26 มิถุนายน 2555 เพื่อสดุดีกวีเอกของโลก "ท่านสุนทรภู่"

     โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม
กิจกรรมวันสุนทรภู่ 26 มิ.ย.55
     ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กำหนดจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ขึ้นในระหว่างวันที่ 18 - 26 มิถุนายน 2555 เพื่อสดุดีกวีเอกของโลก "ท่านสุนทรภู่"

     โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม
ประเมินสถานศึกษาดีเด่นด้านคุณธรรม
     ท่านรองฯงามพิศ ลวากร รองฯผอ.สพม.1 เป็นประธานประเมินสถานศึกษาดีเด่นด้านคุณธรรม กับคณะกรรมการ ของ สพม.1 โดยมี ผอ.สนั่น ชนันทวารี ผอ.บมว.ให้การต้อนรับ 26 มิย.55

     โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาด จวนอุปถัมภ์"
ประเมินสถานศึกษาดีเด่นด้านคุณธรรม
     ท่านรองฯงามพิศ ลวากร รองฯผอ.สพม.1 เป็นประธานประเมินสถานศึกษาดีเด่นด้านคุณธรรม กับคณะกรรมการ ของ สพม.1 โดยมี ผอ.สนั่น ชนันทวารี ผอ.บมว.ให้การต้อนรับ 26 มิย.55

     โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาด จวนอุปถัมภ์"
รำลึกถึง..สุนทรภู่
     ผู้อำนวยการณรงค์ คงสมปราชญ์ รองผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรมรำลึกถึงสุนทรภู่ และชมการแสดงความสามารถด้านภาษาไทยของนักเรียน ....26 มิถุนายน 2555

     โรงเรียน
รำลึกถึง..สุนทรภู่
     ผู้อำนวยการณรงค์ คงสมปราชญ์ รองผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรมรำลึกถึงสุนทรภู่ และชมการแสดงความสามารถด้านภาษาไทยของนักเรียน ....26 มิถุนายน 2555

     โรงเรียน
รำลึกถึง..สุนทรภู่
     ผู้อำนวยการณรงค์ คงสมปราชญ์ รองผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรมรำลึกถึงสุนทรภู่ และชมการแสดงความสามารถด้านภาษาไทยของนักเรียน ....26 มิถุนายน 2555

     โรงเรียน
รำลึกถึง..สุนทรภู่
     ผู้อำนวยการณรงค์ คงสมปราชญ์ รองผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรมรำลึกถึงสุนทรภู่ และชมการแสดงความสามารถด้านภาษาไทยของนักเรียน ....26 มิถุนายน 2555

     โรงเรียน
รำลึกถึง..สุนทรภู่
     ผู้อำนวยการณรงค์ คงสมปราชญ์ รองผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรมรำลึกถึงสุนทรภู่ และชมการแสดงความสามารถด้านภาษาไทยของนักเรียน ....26 มิถุนายน 2555

     โรงเรียน
รำลึกถึง..สุนทรภู่
     ผู้อำนวยการณรงค์ คงสมปราชญ์ รองผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรมรำลึกถึงสุนทรภู่ และชมการแสดงความสามารถด้านภาษาไทยของนักเรียน ....26 มิถุนายน 2555

     โรงเรียน
รำลึกถึง..สุนทรภู่
     ผู้อำนวยการณรงค์ คงสมปราชญ์ รองผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรมรำลึกถึงสุนทรภู่ และชมการแสดงความสามารถด้านภาษาไทยของนักเรียน ....26 มิถุนายน 2555

     โรงเรียนวัดบวรมงคล
กิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด
     ผู้อำนวยการณรงค์ คงสมปราชญ์ รองผู้อำนวยการ ประธานชุมชนวัดบวรมงคล ผู้มีเกียรติ คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด ผู้อำนวยการอ่านสารวันต่อต้านยาเสพติด ปฏิญาณตน และมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ชนะการประกวดคำขวัญ และแข่งขันวาดภาพวันต่อต้านยาเสพติด ...26 มิถุนายน 2555

     โรงเรียน
กิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด
     ผู้อำนวยการณรงค์ คงสมปราชญ์ รองผู้อำนวยการ ประธานชุมชนวัดบวรมงคล ผู้มีเกียรติ คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด ผู้อำนวยการอ่านสารวันต่อต้านยาเสพติด ปฏิญาณตน และมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ชนะการประกวดคำขวัญ และแข่งขันวาดภาพวันต่อต้านยาเสพติด ...26 มิถุนายน 2555

     โรงเรียน
กิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด
     ผู้อำนวยการณรงค์ คงสมปราชญ์ รองผู้อำนวยการ ประธานชุมชนวัดบวรมงคล ผู้มีเกียรติ คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด ผู้อำนวยการอ่านสารวันต่อต้านยาเสพติด ปฏิญาณตน และมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ชนะการประกวดคำขวัญ และแข่งขันวาดภาพวันต่อต้านยาเสพติด ...26 มิถุนายน 2555

     โรงเรียน
กิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด
     ผู้อำนวยการณรงค์ คงสมปราชญ์ รองผู้อำนวยการ ประธานชุมชนวัดบวรมงคล ผู้มีเกียรติ คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด ผู้อำนวยการอ่านสารวันต่อต้านยาเสพติด ปฏิญาณตน และมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ชนะการประกวดคำขวัญ และแข่งขันวาดภาพวันต่อต้านยาเสพติด ...26 มิถุนายน 2555

     โรงเรียน
กิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด
     ผู้อำนวยการณรงค์ คงสมปราชญ์ รองผู้อำนวยการ ประธานชุมชนวัดบวรมงคล ผู้มีเกียรติ คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด ผู้อำนวยการอ่านสารวันต่อต้านยาเสพติด ปฏิญาณตน และมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ชนะการประกวดคำขวัญ และแข่งขันวาดภาพวันต่อต้านยาเสพติด ...26 มิถุนายน 2555

     โรงเรียน
กิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด
     ผู้อำนวยการณรงค์ คงสมปราชญ์ รองผู้อำนวยการ ประธานชุมชนวัดบวรมงคล ผู้มีเกียรติ คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด ผู้อำนวยการอ่านสารวันต่อต้านยาเสพติด ปฏิญาณตน และมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ชนะการประกวดคำขวัญ และแข่งขันวาดภาพวันต่อต้านยาเสพติด ...26 มิถุนายน 2555

     โรงเรียนวัดบวรมงคล
วันสุนทรภู่
     โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กำหนดการจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ โดยมีผอ.สุมนรัตน์ อัศตรกุล เป็นประธานในการเปิดงาน

     โรงเรียนเบญจมราชาลัย
วันสุนทรภู่
     โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กำหนดการจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ โดยมีผอ.สุมนรัตน์ อัศตรกุล เป็นประธานในการเปิดงาน

     โรงเรียนเบญจมราชาลัย
วันสุนทรภู่
     โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กำหนดการจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ โดยมีผอ.สุมนรัตน์ อัศตรกุล เป็นประธานในการเปิดงาน

     โรงเรียนเบญจมราชาลัย
รณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก
     ด้วยโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีการเดินรณรงค์ร่วมกับเขตพระนครและสน.สำราญราษฎร์/นักเรียน/สถานศึกษา/สถานีตำรวจนครบาลสำราญราษฎร์/สำนักงานเขต โดยมีผอ.สุมนรัตน์ อัศตรกุล เป็นประธานเปิดงาน

     โรงเรียน
รณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก
     ด้วยโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีการเดินรณรงค์ร่วมกับเขตพระนครและสน.สำราญราษฎร์/นักเรียน/สถานศึกษา/สถานีตำรวจนครบาลสำราญราษฎร์/สำนักงานเขต โดยมีผอ.สุมนรัตน์ อัศตรกุล เป็นประธานเปิดงาน

     โรงเรียนเบญจมราชาลัย
รณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก
     ด้วยโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีการเดินรณรงค์ร่วมกับเขตพระนครและสน.สำราญราษฎร์/นักเรียน/สถานศึกษา/สถานีตำรวจนครบาลสำราญราษฎร์/สำนักงานเขต โดยมีผอ.สุมนรัตน์ อัศตรกุล เป็นประธานเปิดงาน

     โรงเรียนเบญจมราชาลัย
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
     ด้วยโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีการเดินรณรงค์ร่วมกับเขตพระนครและสน.สำราญราษฎร์/นักเรียน/สถานศึกษา/สถานีตำรวจนครบาลสำราญราษฎร์/สำนักงานเขต โดยมีผอ.สุมนรัตน์ อัศตรกุล เป็นประธานเปิดงาน

     โรงเรียน
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
     ผอ.ชัยนันต์ แก่นดี คณะผู้บริหารและคณะครู และนักเรียน จัดงานวันรณรงค์ต่อต้นยาเสพติด 26 มิถุนายน 55

     โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
<< Back "; } for($i=1; $i<=$Num_Pages; $i++){ if($i != $Page) { echo "[ $i ]"; } else { echo " $i "; } } if($Page!=$Num_Pages) { echo " Next>> "; } ?>
e-Mail : sesao1@hotmail.com
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
40 ซอยบางแวก 69 แขวงบางแวก
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160