[ Close Window ]
กิจกรรม ค่ายพุทธบุตร
     ผู้อำนวยการ ฯ นายขวัญชัย ไกรธรรม นำ นักเรียน ม.1 และ ม.4 เข้าค่ายพุธบุตร ณ. วัดพระศรีอารย์ จ. ราชบุรี

     โรงเรียนทวีธาภิเศก 2
กิจกรรม ค่ายพุทธบุตร
     ผู้อำนวยการ ฯ นายขวัญชัย ไกรธรรม นำ นักเรียน ม.1 และ ม.4 เข้าค่ายพุธบุตร ณ. วัดพระศรีอารย์ จ. ราชบุรี

     โรงเรียนทวีธาภิเศก 2
กิจกรรม ค่ายพุทธบุตร
     ผู้อำนวยการ ฯ นายขวัญชัย ไกรธรรม นำ นักเรียน ม.1 และ ม.4 เข้าค่ายพุธบุตร ณ. วัดพระศรีอารย์ จ. ราชบุรี

     โรงเรียนทวีธาภิเศก 2
กิจกรรม ค่ายพุทธบุตร
     ผู้อำนวยการ ฯ นายขวัญชัย ไกรธรรม นำ นักเรียน ม.1 และ ม.4 เข้าค่ายพุธบุตร ณ. วัดพระศรีอารย์ จ. ราชบุรี

     โรงเรียนทวีธาภิเศก 2
กิจกรรม ค่ายพุทธบุตร
     ผู้อำนวยการ ฯ นายขวัญชัย ไกรธรรม นำ นักเรียน ม.1 และ ม.4 เข้าค่ายพุธบุตร ณ. วัดพระศรีอารย์ จ. ราชบุรี

     โรงเรียนทวีธาภิเศก 2
กิจกรรม ค่ายพุทธบุตร
     ผู้อำนวยการ ฯ นายขวัญชัย ไกรธรรม นำ นักเรียน ม.1 และ ม.4 เข้าค่ายพุธบุตร ณ. วัดพระศรีอารย์ จ. ราชบุรี

     โรงเรียนทวีธาภิเศก 2
กิจกรรม ค่ายพุทธบุตร
     ผู้อำนวยการ ฯ นายขวัญชัย ไกรธรรม นำ นักเรียน ม.1 และ ม.4 เข้าค่ายพุธบุตร ณ. วัดพระศรีอารย์ จ. ราชบุรี

     โรงเรียนทวีธาภิเศก 2
ลูก ส. แสดงมุทิตาจิต
     คณะครูร่วมแสดงมุทิตาจิตในการได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์แก่พระครูปลัดสุวัฒนธีรคุณ ป.ธ.๕,น.ธ.เอก,บธ.ม. เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระสิทธิธรรมวิเทศ
[ชมภาพข่าว]

     โรงเรียนวัดสระเกศ
ลูก ส. แสดงมุทิตาจิต
     คณะครูร่วมแสดงมุทิตาจิตในการได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์แก่พระครูปลัดสุวัฒนธีรคุณ ป.ธ.๕,น.ธ.เอก,บธ.ม. เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระสิทธิธรรมวิเทศ
[ชมภาพข่าว]

     โรงเรียนวัดสระเกศ
ลูก ส. แสดงมุทิตาจิต
     คณะครูร่วมแสดงมุทิตาจิตในการได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์แก่พระสิทธิธรรมธาดา ป.ธ.๔ เป็นพระราชาคณะชั้นราช ที่พระราชธีรคุณ สุนทรศาสนกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
[ชมภาพข่าว]

     โรงเรียนวัดสระเกศ
ลูก ส. สอบธรรมศึกษา
     โรงเรียนวัดสระเกศ จัดการสอบธรรมศึกษา ประจำปี ๒๕๕๕ สนามสอบสำนักเรียนวัดสระเกศ ๓ ธ.ค. ๒๕๕๕
[ชมภาพข่าว]

     โรงเรียนวัดสระเกศ
แถลงข่าว การใช้tabletในโรงเรียน
     วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2555 เวลา 13.00 น.ทางโรงเรียนวัดราชาธิวาสเปิดแถลงข่าวการใช้tablet ขนาด 10 นิ้วในโรงเรียน ซึ่งแถลงข่าวโดย มร.จอห์น เดวี่ส์ รองประธานฝ่ายขายและการตลาดและผู้จัดการทั่วไป โครงการ Intel World Ahead และ Mr. Bernd Nordhausen solutions architect , intel world ahead program

     โรงเรียนวัดราชาธิวาส
ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
     หกสิบปีที่พระองค์ทรงครองราชย์ ย่างพระบาทก้าวไปหมายเกิดผล ดำริสร้างทางชีวิตประสิทธิ์ดล เสริมมรรคผลทั่วทุกถิ่นแผ่นดินทอง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะฯข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์"

     โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาด จวนอุปถัมภ์"
ประเทศไทยใสสะอาด
     โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียนเข้าร่วมโครงการใสสะอาดพอเพียง เพื่อพ่อสู่สถานศึกษาและชุมชน กิจกรรมสร้างสรรค์เยาวชนเป็นพลเมืองเข้มแข็งใจอาสา ปีที่ 4 ณ ศูนย์เยาวชนบางขุนเทียน วันที่ 3 ธันวาคม 2555

     โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางขุนเทียน
สอบธรรมสนามหลวง ปี 2555
     ผอ.ชัยสิทธิ์ ดอนท้วม เป็นประธานในเปิดงาน การสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2555 ในระดับธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน วันที่ 3 ธันวาคม 2555

     โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางขุนเทียน
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
     คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลการทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน ในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ ลานอเนกประสงค์ของโรงเรียน

     โรงเรียนทีปังกรณ์วิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน)ฯ
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
     คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลการทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน ในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ ลานอเนกประสงค์ของโรงเรียน

     โรงเรียนทีปังกรณ์วิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน)ฯ
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
     คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลการทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน ในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ ลานอเนกประสงค์ของโรงเรียน

     โรงเรียนทีปังกรณ์วิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน)ฯ
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
     คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลการทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน ในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ ลานอเนกประสงค์ของโรงเรียน

     โรงเรียนทีปังกรณ์วิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน)ฯ
รับรางวัลประกวดหนูน้อยนพมาศ
     ด.ญ.พัชรี ทองใบ ได้รับรางวัลชนะเลิศ และ ด.ญ.ใบเฟิร์น ชมดารา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ ของการประกวดหนูน้อยนพมาศ เนื่องในเทศกาลลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๕ ณ วัดโตนด โดยมี ผอ.ศิริพันธุ์ พรหมพินิจ รองผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียน ร่วมแสดงความยินดี

     โรงเรียนทีปังกรณ์วิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน)ฯ
ได้รับรางวัลประกวดหนูน้อยนพมาศ
     ด.ญ.พัชรี ทองใบ ได้รับรางวัลชนะเลิศ และ ด.ญ.ใบเฟิร์น ชมดารา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ ของการประกวดหนูน้อยนพมาศ เนื่องในเทศกาลลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๕ ณ วัดโตนด โดยมี ผอ.ศิริพันธุ์ พรหมพินิจ รองผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียน ร่วมแสดงความยินดี

     โรงเรียนทีปังกรณ์วิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน)ฯ
การสอบธรรมศึกษา
     วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2555 โรงเรียนวัดราชาธิวาสได้ทำพิธีเปิดการสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2555 โดยมีพระธรรมกวี เจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหารเป็นประธาน

     โรงเรียนวัดราชาธิวาส
ถวายราชสดุดี
     เมื่อวันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2555 โรงเรียนวัดราชาธิวาสได้จัดพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ และปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน

     โรงเรียนวัดราชาธิวาส
ขอแสดงความยินดี นักเรียนที่เป็นเลิศด้านศิลปะ
     ด.ช.ปัญญวัฒน์ มหันตปัญ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/9 ได้รับรางวัลชนะเลิศ TOYOTA DEAMCAR ART CONTEST 2012 รุ่น 15 ปี ตัวแทนประเทศไทย เข้าทำการแข่งขันระดับโลก ที่นาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น
[รายละเอียดข่าว]

     โรงเรียนวัดราชโอรส
ต้อนรับเจ้าหน้าที่ AFS ประเทศชิลี
     โรงเรียนวัดราชโอรส ต้อนรับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร AFS จากประเทศชิลี 5 คน มาศึกษาดูงานที่โรงเรียนวัดราชโอรส เป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์
[รายละเอียดข่าว]

     โรงเรียนวัดราชโอรส
<< Back "; } for($i=1; $i<=$Num_Pages; $i++){ if($i != $Page) { echo "[ $i ]"; } else { echo " $i "; } } if($Page!=$Num_Pages) { echo " Next>> "; } ?>
e-Mail : sesao1@hotmail.com
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
40 ซอยบางแวก 69 แขวงบางแวก
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160