[ Close Window ]
กิจกรรม ค่ายพุทธบุตร
     ผู้อำนวยการ ฯ นายขวัญชัย ไกรธรรม นำ นักเรียน ม.1 และ ม.4 เข้าค่ายพุธบุตร ณ. วัดพระศรีอารย์ จ. ราชบุรี

     โรงเรียนทวีธาภิเศก 2
กิจกรรม ค่ายพุทธบุตร
     ผู้อำนวยการ ฯ นายขวัญชัย ไกรธรรม นำ นักเรียน ม.1 และ ม.4 เข้าค่ายพุธบุตร ณ. วัดพระศรีอารย์ จ. ราชบุรี

     โรงเรียนทวีธาภิเศก 2
กิจกรรม ค่ายพุทธบุตร
     ผู้อำนวยการ ฯ นายขวัญชัย ไกรธรรม นำ นักเรียน ม.1 และ ม.4 เข้าค่ายพุธบุตร ณ. วัดพระศรีอารย์ จ. ราชบุรี

     โรงเรียนทวีธาภิเศก 2
กิจกรรม ค่ายพุทธบุตร
     ผู้อำนวยการ ฯ นายขวัญชัย ไกรธรรม นำ นักเรียน ม.1 และ ม.4 เข้าค่ายพุธบุตร ณ. วัดพระศรีอารย์ จ. ราชบุรี

     โรงเรียนทวีธาภิเศก 2
กิจกรรม ค่ายพุทธบุตร
     ผู้อำนวยการ ฯ นายขวัญชัย ไกรธรรม นำ นักเรียน ม.1 และ ม.4 เข้าค่ายพุธบุตร ณ. วัดพระศรีอารย์ จ. ราชบุรี

     โรงเรียนทวีธาภิเศก 2
กิจกรรม ค่ายพุทธบุตร
     ผู้อำนวยการ ฯ นายขวัญชัย ไกรธรรม นำ นักเรียน ม.1 และ ม.4 เข้าค่ายพุธบุตร ณ. วัดพระศรีอารย์ จ. ราชบุรี

     โรงเรียนทวีธาภิเศก 2
กิจกรรม ค่ายพุทธบุตร
     ผู้อำนวยการ ฯ นายขวัญชัย ไกรธรรม นำ นักเรียน ม.1 และ ม.4 เข้าค่ายพุธบุตร ณ. วัดพระศรีอารย์ จ. ราชบุรี

     โรงเรียนทวีธาภิเศก 2
ลูก ส. แสดงมุทิตาจิต
     คณะครูร่วมแสดงมุทิตาจิตในการได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์แก่พระครูปลัดสุวัฒนธีรคุณ ป.ธ.๕,น.ธ.เอก,บธ.ม. เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระสิทธิธรรมวิเทศ
[ชมภาพข่าว]

     โรงเรียนวัดสระเกศ
ลูก ส. แสดงมุทิตาจิต
     คณะครูร่วมแสดงมุทิตาจิตในการได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์แก่พระครูปลัดสุวัฒนธีรคุณ ป.ธ.๕,น.ธ.เอก,บธ.ม. เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระสิทธิธรรมวิเทศ
[ชมภาพข่าว]

     โรงเรียนวัดสระเกศ
ลูก ส. แสดงมุทิตาจิต
     คณะครูร่วมแสดงมุทิตาจิตในการได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์แก่พระสิทธิธรรมธาดา ป.ธ.๔ เป็นพระราชาคณะชั้นราช ที่พระราชธีรคุณ สุนทรศาสนกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
[ชมภาพข่าว]

     โรงเรียนวัดสระเกศ
ลูก ส. สอบธรรมศึกษา
     โรงเรียนวัดสระเกศ จัดการสอบธรรมศึกษา ประจำปี ๒๕๕๕ สนามสอบสำนักเรียนวัดสระเกศ ๓ ธ.ค. ๒๕๕๕
[ชมภาพข่าว]

     โรงเรียนวัดสระเกศ
แถลงข่าว การใช้tabletในโรงเรียน
     วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2555 เวลา 13.00 น.ทางโรงเรียนวัดราชาธิวาสเปิดแถลงข่าวการใช้tablet ขนาด 10 นิ้วในโรงเรียน ซึ่งแถลงข่าวโดย มร.จอห์น เดวี่ส์ รองประธานฝ่ายขายและการตลาดและผู้จัดการทั่วไป โครงการ Intel World Ahead และ Mr. Bernd Nordhausen solutions architect , intel world ahead program

     โรงเรียนวัดราชาธิวาส
ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
     หกสิบปีที่พระองค์ทรงครองราชย์ ย่างพระบาทก้าวไปหมายเกิดผล ดำริสร้างทางชีวิตประสิทธิ์ดล เสริมมรรคผลทั่วทุกถิ่นแผ่นดินทอง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะฯข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์"

     โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาด จวนอุปถัมภ์"
ประเทศไทยใสสะอาด
     โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียนเข้าร่วมโครงการใสสะอาดพอเพียง เพื่อพ่อสู่สถานศึกษาและชุมชน กิจกรรมสร้างสรรค์เยาวชนเป็นพลเมืองเข้มแข็งใจอาสา ปีที่ 4 ณ ศูนย์เยาวชนบางขุนเทียน วันที่ 3 ธันวาคม 2555

     โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางขุนเทียน
สอบธรรมสนามหลวง ปี 2555
     ผอ.ชัยสิทธิ์ ดอนท้วม เป็นประธานในเปิดงาน การสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2555 ในระดับธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน วันที่ 3 ธันวาคม 2555

     โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางขุนเทียน
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
     คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลการทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน ในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ ลานอเนกประสงค์ของโรงเรียน

     โรงเรียนทีปังกรณ์วิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน)ฯ
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
     คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลการทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน ในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ ลานอเนกประสงค์ของโรงเรียน

     โรงเรียนทีปังกรณ์วิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน)ฯ
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
     คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลการทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน ในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ ลานอเนกประสงค์ของโรงเรียน

     โรงเรียนทีปังกรณ์วิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน)ฯ
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
     คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลการทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน ในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ ลานอเนกประสงค์ของโรงเรียน

     โรงเรียนทีปังกรณ์วิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน)ฯ
รับรางวัลประกวดหนูน้อยนพมาศ
     ด.ญ.พัชรี ทองใบ ได้รับรางวัลชนะเลิศ และ ด.ญ.ใบเฟิร์น ชมดารา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ ของการประกวดหนูน้อยนพมาศ เนื่องในเทศกาลลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๕ ณ วัดโตนด โดยมี ผอ.ศิริพันธุ์ พรหมพินิจ รองผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียน ร่วมแสดงความยินดี

     โรงเรียนทีปังกรณ์วิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน)ฯ
ได้รับรางวัลประกวดหนูน้อยนพมาศ
     ด.ญ.พัชรี ทองใบ ได้รับรางวัลชนะเลิศ และ ด.ญ.ใบเฟิร์น ชมดารา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ ของการประกวดหนูน้อยนพมาศ เนื่องในเทศกาลลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๕ ณ วัดโตนด โดยมี ผอ.ศิริพันธุ์ พรหมพินิจ รองผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียน ร่วมแสดงความยินดี

     โรงเรียนทีปังกรณ์วิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน)ฯ
การสอบธรรมศึกษา
     วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2555 โรงเรียนวัดราชาธิวาสได้ทำพิธีเปิดการสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2555 โดยมีพระธรรมกวี เจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหารเป็นประธาน

     โรงเรียนวัดราชาธิวาส
ถวายราชสดุดี
     เมื่อวันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2555 โรงเรียนวัดราชาธิวาสได้จัดพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ และปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน

     โรงเรียนวัดราชาธิวาส
ขอแสดงความยินดี นักเรียนที่เป็นเลิศด้านศิลปะ
     ด.ช.ปัญญวัฒน์ มหันตปัญ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/9 ได้รับรางวัลชนะเลิศ TOYOTA DEAMCAR ART CONTEST 2012 รุ่น 15 ปี ตัวแทนประเทศไทย เข้าทำการแข่งขันระดับโลก ที่นาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น
[รายละเอียดข่าว]

     โรงเรียนวัดราชโอรส
ต้อนรับเจ้าหน้าที่ AFS ประเทศชิลี
     โรงเรียนวัดราชโอรส ต้อนรับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร AFS จากประเทศชิลี 5 คน มาศึกษาดูงานที่โรงเรียนวัดราชโอรส เป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์
[รายละเอียดข่าว]

     โรงเรียนวัดราชโอรส
<< Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] 43 [ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ] Next>>
e-Mail : sesao1@hotmail.com
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
40 ซอยบางแวก 69 แขวงบางแวก
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160