[ Close Window ]
สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)
     ประกาศ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)พร้อมระบบ และรายการโทรทัศน์สี ขนาดจอภาพไม่ต่ำกว่า ๔๖ นิ้ว [รายละเอียด]

     โรงเรียนทีปังกรณ์วิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา)ฯ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สอบราคาซื้ออุปกรณ์ควบคุมและบริหารจัดการ
     โรงเรียนสตรีวัดระฆังมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้ออุปกรณ์ควบคุมและบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บแล็ต) พร้อมระบบและรายการโทรทัศน์สี ขนาดจอภาพไม่ต่ำกว่า 46 นิ้ว ตามรายละเอียด [รายละเอียด]

     โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รับสมัครครูอัตราจ้าง
     โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” มีความประสงค์จะรับสมัครครูอัตราจ้างสอน วิชาภาษาไทย จำนวน ๑ อัตรา คุณสมบัติ: จบปริญญาตรี วิชาเอกภาษาไทย ผู้ใดสนใจสามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล...ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐๒ – ๔๗๘ – ๓๘๗๗, ๐๘๖ – ๑๐๑๒๓๑๘ (ครูสุชีรา) [รายละเอียด]

     โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาด จวนอุปถัมภ์"
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ
     โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ สำหรับห้องเรียน จำนวน 6 ชุด [รายละเอียด]

     โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รับสมัครครูจ้างสอนคณิตศาสตร์
     โรงเรียนวัดบวรมงคลมีความประสงค์จะรับสมัครครูจ้างสอนวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติ: จบปริญญาตรี วิชาเอกคณิตศาสตร์…ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 089-123-3106 ( ครูอารีย์) [รายละเอียด]

     โรงเรียนวัดบวรมงคล
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศสอบราคา
     สอบราคาซื้ออุปกรณ์ควบคุมและบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) พร้อมระบบและโทรทัศน์สี [รายละเอียด]

     โรงเรียนมหรรณพาราม
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สอบราคาจ้างยานพาหนะสำหรับกิจกรรมอยู่ค่ายคุณธรมม.4
     โรงเรียนสายปัญญา ฯ สอบราคาจ้างเหมายานพาหนะสำหรับกิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายคุณธรรมจริยธรรม น.ร. ม.4 กำหนดรับเอกสารและยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2556 ถึง 22 พฤษภาคม 2556 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 15.30 น. เปิดซองสอบราคา วันที่ 23 พฤษภาคม 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง 612 [รายละเอียด]

     โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สอบราคาจ้างแม่บ้านทำความสะอาด
     โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างแม่บ้านทำความสะอาดจำนวน 5 คน [รายละเอียด]

     โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ยกเลิกการสอบราคาซื้อประกันอุบัติเหตุนักเรียน 2556
     ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อประกันอุบัติเหตุนักเรียน ปีการศึกษา 2556 [รายละเอียด]

     โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางขุนเทียน
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง
     โรงเรียนทวีธาภิเศก ๒ เขตบางขุนเทียน รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง [รายละเอียด]

     โรงเรียนทวีธาภิเศก 2
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รับสมัครพนักงานจ้าง
     รับสมัครพนักงานจ้าง เพื่อปฎิบัติหน้าที่ด้านการให้บริการเทคโนโลยีและการสื่อสารให้กับครูบุคลากรและนักเรียน ณ ห้อง NR Digital Knowledge Center [รายละเอียด]

     โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การสอบราคาซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้
     กำหนดขอรับและยื่นซองตั้งแต่วันที่1 พ.ค-16 พ.ค2556 เวลา8.30ถึง15.30 น.กำหนดเปิดซองวันที่ 17 พ.ค2556ตั้งแต่เวลา 10.00 น [รายละเอียด]

     โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาคอมพิวเตอร์
     โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง รับสมัครครูอัตราจ้างสอนวิชาคอมพิวเตอร์จำนวน 1 อัตรา สมัครได้ที่ห้องงานสารบรรณ สนใจติดต่อ 0 2460 1220 [รายละเอียด]

     โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รับสมัครครูชาวต่างชาติ
     โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม รับสมัครครูต่างชาติ (อังกฤษ อเมริกา) เงินเดือน ไม่เกิน 40,000 บาท [รายละเอียด]

     โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาพลศึกษา
     โรงเรียนทวีธาภิเศก ๒ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร รับสมัครครูอัตราจ้างสอนวิชาพลศึกษาจำนวน 1 อัตรา [รายละเอียด]

     โรงเรียนทวีธาภิเศก 2
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รับสมัครครูอัตราจ้างคณิตศาสตร์
     โรงเรียนทวีธาภิเศก เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร รับสมัครครูอัตราจ้างสอนวิชาคณิตศาสตร์จำนวน 1 อัตรา รายได้ 15,000 บาท/เดือน สนใจสมัครได้ที่ ครูสัญชัย เงางาม โทร 086-4136282 ครูธีรดา หัดเจริญ โทร 084-9143315 [รายละเอียด]

     โรงเรียนทวีธาภิเศก
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ครูอัตราจ้าง
     ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน คอมพิวเตอร์ และวิทยาศาสตร์ [รายละเอียด]

     โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางขุนเทียน
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียนพิเศษ
     ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียนพิเศษ กำหนดยื่นซองสอบราคา วันที่ 29 เมษายน 2556 ถึง วันที่ 16 พฤษภาคม 2556 เว้นวันที่ 9 และ 10 พฤษภาคม 2556 และวันหยุดราชกากร [รายละเอียด]

     โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางขุนเทียน
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
     โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาดอาคารสถานที่ของโรงเรียน จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2556 - 7 พฤษภาคม 2556(เว้นวันหยุดราชการ) รายละเอียดดังแนบ [รายละเอียด]

     โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รับสมัครครูชาวต่างชาติ
     โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร มีความประสงค์จะรับสมัครครูผู้สอนชาวต่างชาติ จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2556 (เว้นวันหยุดราชการ)รายละเอียดดังแนบ [รายละเอียด]

     โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ผลการคัดเลือกครูอัตราจ้างสอน
     โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกครูอัตราจ้างสอนวิชาภาษาไทย สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ [รายละเอียด]

     โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รับสมัครครุอัตราจ้าง
     โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้างสอนภาษาต่างประเทศ 1 ตำแหน่ง เงินเดือน 15,000 บาท สอบถามรายละเอียดที่ รองสถาพร 087-104-2686 [รายละเอียด]

     โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศสอบราคา
     สอบราคาซื้อประกันอุบัติเหตุนักเรียน [รายละเอียด]

     โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการครูชาวต่างชาติ
     โรงเรียนสามเสนวิทยาลัยมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบริการครูชาวต่างชาติจำนวน 4อัตรา [รายละเอียด]

     โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รับสมัครครูอัตราจ้าง
     โรงเรียนเปิดรับสม้ครครูอัตราจ้างสอนวิชาดนตรีสากล ๑ อัตรา และครูบรรณารักษ์ จำนวน ๑ อัตรา ผู้ใดสนใจสามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล [รายละเอียด]

     โรงเรียนทีปังกรณ์วิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน)ฯ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<< Back "; } for($i=1; $i<=$Num_Pages; $i++){ if($i != $Page) { echo "[ $i ]"; } else { echo " $i "; } } if($Page!=$Num_Pages) { echo " Next>> "; } ?>
e-Mail : sesao1@hotmail.com
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
40 ซอยบางแวก 69 แขวงบางแวก
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160