[ Close Window ]
รับสมัครครู สอนวิชาคอมพิวเตอร์ 1 ตำแหน่ง
     โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จ้างครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์ 1 ตำแหน่ง โดยมีคุณสมบัติดังนี้ จบปริญญาตรีทางด้านคอมพิวเตอร์ มีใบประกอบวิชาชีพครู มีประสบการณ์ทางด้านการสอนจะพิจารณาเป็นพิเศษ เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ที่โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ติดต่อ ครูนุชรี เพชรสงค์ โทร.083-7866601 [รายละเอียด]

     โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็ทรอนิกส์
     ด้วยโรงเรียนสตรีวัดระฆัง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์บันทึกการเรียนรู้และแบ่งปันความรู้ระดับโรงเรียนศูนย์เครือข่าย โครงการระบบโครงข่ายการเรียนรู้ไร้พรมแดน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [รายละเอียด]

     โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประการจัดซื้อครุภัฑท์
     โรงเรียนวัดน้อยนพคุณประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์การจัดการเรียนรู้และแบ่งปันความรู้ระดับโรงเรียนศูนย์เครือข่ายโครงการระบบโครงข่างการเรียนรู้ไร้พรมแดน งบประมาณปี พ.ศ.2555 ติดต่อรับซอง วันที่ 27 กันยายน 2555 กำหนดเปิดซองในวันที่ 9 ตุลาคม 2555 ฯ ห้องกลุ่มบริหารงบประมาณ [รายละเอียด]

     โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การรับสมัครบุคคลเพื่อประกอบและจำหน่ายอาหาร
     โรงเรียนโพธิสารพิทยากรเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อประกอบและจำหน่ายอาหาร ภายในวันที่ 1-3 ต.ค.55 และยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานได้ที่กลุ่มบริหารทั่่วไป โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ภายในวันที่ 4 ต.ต.55 เวลา 09.00-12.00 น. [รายละเอียด]

     โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การรับสมัครบุคคลเพื่อประกอบและจำหน่ายอาหาร
     การรับสมัคร ขอระเบียบและใบสมัครได้ที่ประชาสัมพันธ์ ภายในวันที่ 1-3 ต.ค.55 และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานเอกสารได้ที่กลุ่มบริหารทั่วไป ภายในวันที่ 4 ต.ค.55 เวลา 09.00-12.00 น. [รายละเอียด]

     โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ผลการแข่งขันกรีฑานักเรียน สพฐ.เกมส์ 55
     ขอความกรุณาทุกโรงเรียน ที่ส่งนักกรีฑาเข้าแข่งขัน ตรวจสอบผลการแข่งขันกรีฑานักเรียน 29 กย.55 ณ.สนามเทพหัสดิน และขอบคุณผู้ควบคุมทีม กรรมการ และคณะครูอาจารย์ทุกท่าน ที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่จนสำเร็จเรียบร้อย [รายละเอียด]

     โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาด จวนอุปถัมภ์"
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
อาลัยรัก คุณครูบุญเลิศ ประพันธ์พจน์
     ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวประพันธ์พจน์ที่คุณครูบุญเลิศ ประพันธ์พจน์ หัวหน้ากลุ่มสาระ ฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 28 ก.ย. 55 ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดสิงห์ เขตจอมทอง กรุงเทพ ฯ สวดพระอภิธรรมศพ เวลา 19.30 น. พระราชทานเพลิงศพ 6 ต.ค. 55 เวลา16.30 น. [รายละเอียด]

     โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางขุนเทียน
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง
     ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน มีความประสงค์จะรับสมัครครูอัตราจ้าง ภาษาไทย,ภาษาต่างประเทศ,สุขศึกษาและพลศึกษา และสังคมศึกษา อย่างละ 1 อัตรา รวม 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2555 ถึง วันที่ 10 ตุลาคม 2555 ในวันเวลาราชการ [รายละเอียด]

     โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางขุนเทียน
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ยกเลิกโครงการประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์
     ตามที่โรงเรียนสามเสนวิทยาลัยได้ดำเนินการประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศลงวันที่ 18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555 เพื่อประโยชน์ของทางราชการ จึงขอยกเลิกการประกวดราคาซื้อดังกล่าวและจะดำเนินการจัดซื้อใหม่ต่อไป [รายละเอียด]

     โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 8 กลุ่มสาระ
     โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 8 กลุ่มสาระ ( Digital Sound Lab ) [รายละเอียด]

     โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รับสมัครครูอัตราจ้างสอนวิชาวิทยาศาสตร์
     โรงเีรียนมัธยมวัดสิงห์มีความประสงค์จะรับสมัครครูอัตราจ้างสอนวิชาวิทยาศาสตร์ โดยเริ่มปฏิบัติงานในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 [รายละเอียด]

     โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายชื่อนักกรีฑา และตารางการแข่งขัน
     บัญชีรายชื่อนักกรีฑา และตารางแข่งขัน รอบชิงชนะเลิศ ณ สนามเทพหัสดิน 29 กย. 55 รายงานตัว 8.00 น.เป็นต้นไป [รายละเอียด]

     โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาด จวนอุปถัมภ์"
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุม
     โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนองมีความประสงค์จะจัดสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุม กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 27 กันยายน 2555 ถึง วันที่ 8 ตุลาคม 2555 ในวัน เวลาราชการ ณ สำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ โทร 0 2468 2163 ต่อ 104 [รายละเอียด]

     โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รับสมัครครูช่วยสอนวิทยาศาสตร์ หลักสูตร EP
     โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักงานโครงการ English Program [รายละเอียด]

     โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ขยายเวลารับสมัครครูอัตราจ้างสอนวิชาภาษาอังกฤษ
     โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์มีความประสงค์จะรับสมัครครูอัตราจ้างสอนวิชาภาษาอังกฤษ โดยเริ่มปฏิบัติงานในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ขอขยายเวลารับสมัคร [รายละเอียด]

     โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รับสมัครครูอัตราจ้างคณิตศาสตร์ ร.ร. เบญจมราชาลัย
     โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับสมัครครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555 คุณสมบัติ ๑. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ๒. มีใบประกอบวิชาชีพครู ** สนใจติดต่อ โทร 081-480-1385 (รองฯธัญญา) 081-306-2011 (ครูสมสว่าง) [รายละเอียด]

     โรงเรียนเบญจมราชาลัย
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์บันทึกการจัดการเรียนรู้
     โรงเรียนมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์บันทึกการจัดการเรียนรู้และแบ่งปันความรู้ระดับโรงเรียนศูนย์เครือข่าย จำนวน 1 ชุด ( 15 รายการ) ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อได้ที่ห้องบริหารงบประมาณ ในวันที่ 26 กันยายน 2555 ถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2555 [รายละเอียด]

     โรงเรียนทีปังกรณ์วิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน)ฯ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์บันทึกการจัดการเรียนรู้
     โรงเรียนมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์บันทึกการจัดการเรียนรู้และแบ่งปันความรู้ระดับโรงเรียนศูนย์เครือข่าย จำนวน 1 ชุด ( 15 รายการ) ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อได้ที่ห้องบริหารงบประมาณ [รายละเอียด]

     โรงเรียนทีปังกรณ์วิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน)ฯ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อ
     รายละเอียด [รายละเอียด]

     โรงเรียนทีปังกรณ์วิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน)ฯ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เลื่อนกำหนดวันประกาศผลและเสนอราคา
     โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร เลื่อนกำหนดวันประกาศผลและเสนอราคาการประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จึงขอเลื่อนกำหนดการประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติเป็นวันที่ 28 กันยายน 2555 และกำหนดการเสนอราคาเป็นวันที่ 12 ตุลาคม 2555 เวลา 13.45 น. ตามเอกสารดังแนบ [รายละเอียด]

     โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างทางเชื่อมระหว่างอาคาร
     โรงเรียนสามเสนวิทยาลัยมีความประสงค์จะจัดจ้างก่อสร้างทางเชื่อมระหว่างอาคาร [รายละเอียด]

     โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รับสมัครครูอัตราจ้าง
     โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติ จบปริญญาตรี เอกพลศึกษา ติดต่อ กลุ่มบริหารวิชาการ โทร 02-444-1616 (รองฯ ราเมศ มุสิกานนท์) [รายละเอียด]

     โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
งานมุทิตาคารวะ 1 ต.ค. 2555
     กราบเรียน เรียนเชิญ แขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ร่วมงานมุทิตาคารวะ ครูสุมาลี ฉวีเหรียญทอง , ครูนงเยาว์ อ้นสงค์ , ครูอรรัตนา วรมุกสิก วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมวิมาน โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม [รายละเอียด]

     โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ตะกร้อ สพฐ.เกมส์ 55
     โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ จะจัดการแข่งขันเซปักตะกร้อ “ สพฐ. เกมส์ 2555 ” ระดับจังหวัดกรุงเทพมหานคร ณ สนามโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ สพม.1 ดังเอกสารแนบ [รายละเอียด]

     โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
     ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ตามงบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [รายละเอียด]

     โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางขุนเทียน
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<< Back "; } for($i=1; $i<=$Num_Pages; $i++){ if($i != $Page) { echo "[ $i ]"; } else { echo " $i "; } } if($Page!=$Num_Pages) { echo " Next>> "; } ?>
e-Mail : sesao1@hotmail.com
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
40 ซอยบางแวก 69 แขวงบางแวก
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160