รายชื่อสถานศึกษาที่เข้าร่วมประกวดระเบียบแถว 2556
     สพม.1 ขอแจ้งรายชื่อรายชื่อสถานศึกษาที่เข้าร่วมประกวดระเบียบแถวลูกเสือ ประจำปี 2556 และขอให้นำกองลูกเสือ เนตรนารีไปเข้าร่วมประกวดในวันเสาร์ที่ 15 มิ.ย. 56 ณ สนามหน้า ร.ร.มัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ เวลา 09.00 น. [รายละเอียด]

     กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี
     สพม.1 ขอเชิญชวนทุกโรงเรียนส่งกองลูกเสือ เนตรนารีเข้าร่วมการประกวดระเบียบแถว โดยจัดส่งใบสมัครได้ที่กลุ่มส่งเสริมฯ ภายในวันที่ 31 พ.ค. 2556 นี้เท่านั้น หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ [รายละเอียด]

     กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
คู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี
     สพม.1 ขอประชาสัมพันธ์คู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี [รายละเอียด]

     กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศผลการสอบแข่งขันทางวิชาการ รอบเขตพื้นที่ 56
     สพม. 1 ประกาศผลสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2556 ขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือก เข้าสอบรอบระดับประเทศ ในวันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2556 ณ สนามสอบซึ่งจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง [รายละเอียด]

     กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Phothisarn phittayakorn Open House 2013
     เชิญร่วมงาน Open House 2013 ชมผลงานนักเรียน English Program ณ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ถนนพุทธมณฑลสาย1 ตลิ่งชัน กรุงเทพ 10170 ใน วันเสาร์ที่ 26 และวันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2556 สำรองที่นั่งหรือขอข้อมูลเพิ่มเติม 024487018, 024486931,024486130, 0814234243 หรือที่www.ps.ac.th [รายละเอียด]

     กลุ่มอำนวยการ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์แข่งขันทางวิชาการ 56
     สพม.1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันทางวิชาการ รอบเขตพื้นที่การศึกษา วิชา คณิตศาสตร์ ม.ต้น กำหนดสอบวันที่ 20 มกราคม 2556 ณ สนามสอบโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย รายงานตัว ณ ห้องสอบ เวลา 09.00 น. เริ่มสอบ 09.30 -11.30 น. บัตรประจำตัวสอบรับที่ห้องสอบในวันสอบ [รายละเอียด]

     กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ขอเชิญประชุมกีฬา“ สพฐ. เกมส์ 2555” รอบชิงชนะเลิศ
     สพม.1 ขอเชิญผู้แทนทีมนักกีฬาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนักกีฬาตัวแทนภูมิภาคนครหลวง(กทม.) เข้าร่วมการประชุมพร้อมนำหลักฐานประกอบการแข่งฯ ในวันจันทร์ที่ 14 ม.ค. 56 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมพญาไท ชั้น 2 ซอยศรีอยุธยา 5 เขตราชเทวี กทม. [รายละเอียด]

     กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การเรียกบรรจุฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย
     ผู้มีสิทธิ์ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งฯ ไปรายงานตัวในวันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 2556 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมพญาไท ถนนศรีอยุธยา ซอย 5 เขตราชเทวี กทม. [รายละเอียด]

     กลุ่มบริหารงานบุคคล
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การเรียกบรรจุครูผู้ช่วย
     ผู้มีสิทธิ์ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ไปรายงานตัวในวันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 2556 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมพญาไท ถนนศรีอยุธยา ซอย 5 เขตราชเทวี กทม. [รายละเอียด]

     กลุ่มบริหารงานบุคคล
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การเรียกบรรจุครูผู้ช่วย
     ผู้มีสิทธิ์ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง รายงานตัวในวันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 2556 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมพญาไท ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กทม. [รายละเอียด]

     กลุ่มบริหารงานบุคคล
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน จ.ระยอง
     งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก [รายละเอียด]

     กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ปี พ.ศ. 2556
     สพม.1 เชิญชวนนักเรียน ม.1 - 3 สมัครเข้าแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ (วิชาคณิตศาสตร์) รอบเขตพื้นที่การศึกษา สมัครระหว่างวันที่ 11- 25 ธ.ค. 55 ณ โรงเรียนที่สังกัด โรงเรียนรวบรวบในสมัครส่งภายในวันที่ 26 ธ.ค. 55 [รายละเอียด]

     กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ด่วนที่สุด
     การเลื่อนขั้นเงินเดือน /ค่าจ้าง ครั้งที่ 2(1 ต.ค.55) [รายละเอียด]

     กลุ่มบริหารงานบุคคล
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ด่วนที่สุด
     การเลื่อนขั้นเงินเดือน / ค่าจ้าง ข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ต.ค.55) [รายละเอียด]

     กลุ่มบริหารงานบุคคล
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่2(1 ต.ค.55)
     แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล [รายละเอียด]

     กลุ่มบริหารงานบุคคล
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ดูทั้งหมด